Închirieri ATV și Biciclete

Vă punem la dispoziţie 4 ATV-uri şi 6 biciclete pentru cele 5 trasee de diferite dificultăţi din Ocna Șugatag.

Rezervă ATV Rezervă Bicicletă

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ: Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE. Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR): “DEZVOLTARE MRM 4FUN COMPANY”, in localitatea Ocna Sugatag, Judetul MARAMURES. Beneficiar: SC MRM 4FUN COMPANY SRL . Valoarea totală eligibilă a proiectului: 50.000 Euro din care, finanţare publică prin PNDR: 50.000 Euro și cofinanţarea privată a beneficiarului: 0 Euro.Demarare: 01/06/2022; Finalizare: 31/12/2023. Autoritatea Contractantă: AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ https://www.afir.info/ . Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR): din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Traseul cu ghid turistic

Traseul pe care se va desfasura activitatea de agreement cu ATV-uri impreuna cu ghidul nostru este urmatoarea:

Punct de lucru (Ocna Sugatag, str Vulcan, Nr 19A, Jud Maramures) – Strada Unirii – Strada Handal – DJ185-Hoteni – Drum comunal DC14 – Breb – Drum comunal DC14 – DJ109F – strada Unirii- Punct de lucru.

Lungimea este de aproximativ 4 km si are o durata de aproximativ 2 ore.

Precizam ca traseul nu se desfasoara in cadrul niciunei arii naturale protejate. Traseul se desfasoara pe drumuri publice.

Rezervări ATV

Ocna Şugatag

Ocna Şugatag este o statiune balneo-climatica cu renume prin efectele ei specifice si dispune de hoteluri pentru cazare cu dotarile aferente, baze de tratament moderne, cantina proprie, spatii de practicare a unor activitati sportive, cluburi, bazine acoperite, bazine in aer liber, plaje, spatii comerciale, parcuri, alte spatii de agrement, personal calificat pe specialitati la care se adauga alte spatii hoteliere, ale altor institutii, precum si posibilitatile de cazare in casute stil maramuresan, celelalte spatii cu caracter privat servind acelasi scop.

Staţiunea dispune de:

 • ape minerale clorurate, sodice si calcinate;
 • doua bazine mari si unul mic cu apa minerala rece pentru bai si aerohelioterapie;
 • instalatii pentru electroterapie;
 • instalatii cu aerosol;
 • doua bazine si trei vani cu ape minerale incalzite;
 • instalatii pentru fizioterapie;
 • impachetari cu parafina;
 • dus subacval si bai galvanice
Rezervă un ATV Rezervă o bicicletă

Padurea Crăiască

Un codru secular în care, la aproape 500 metri altitudine, încă vietuiesc stejari monumentali din vremea războiului de independentă; 

Pădurea Crăiască – declarată rezervatie de seminte – are si specii endemice, specifice Carpatilor – precum sora-cu-frate, o floare cu petale galbene si violet, dar si pusca dracului, plantă ocrotită cu flori albastre.

În Pădurea Crăiască se pot efectua drumetii – există două trasee ce accesează pădurea, din care unul este marcat pentru ciclisti; aviafauna; sau pur si simplu ne putem odihni la adăpostul copacilor bătrâni de-un veac.

Aria naturală reprezintă o zonă împădurită, cu rol de protecție pentru arboret de gorun (Qercus petrea) și larice (Larix decidua), care vegetează în asociere cu specii de stejar pendunculat (Quercus robur cu vârste de cca. 140 de ani), tei (Tilia) și carpen (Carpinus betulus).

Rezervă o bicicletă Rezervă un ATV

Ce putem vizita în Ocna Şugatag?

La sfârșitul anilor 2000, peste 75% dintre turiștii sosiți în localitate erau străini, în principal din Ungaria (80% din totalul turiștilor străini), dar și din Austria, Germania, Cehia, Olanda, Franța, Belgia sau Japonia.

Rezervări Contact
 • 2 situri Natura 2000: Igniş şi Gutâi-Creasta Cocoşului;
 • 7 arii protejate: Rezervaţia Creasta Cocoşului, Pădurea Crăiască, Lacul Morărenilor, Tăurile de la Hoteni, Turbăria Iezerul Mare, Cheile Tătarului;
 • laştina Poiana Brazilor;
 • 7 sate reprezentative pentru cultura maramureșeană din Munții Gutâi și Valea Râului Mara: Ocna Şugatag, Budeşti, Breb, Hoteni, Hărniceşti, Deseşti şi Mara.
 • Staţia meteorologică din 1858
 • Biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1642) din satul Sat-Şugatag
 • Biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Hoteni (1657)
 • Biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Breb (1700)
 • Porţile monumentale din lemn, cu sculpturi executate în stil maramureşan
 • Pădurea Crăiasa (44 ha), declarată rezervaţie forestieră
 • Rezervaţia naturală Lacul Morărenilor (20 ha)